Giờ trái đất no đòn bị đánh

Giờ trái đất no đòn bị đánh.
Bố cầm roi nỡ tránh sao đây.
Người kêu: “ Tắt điện đi mày’”.
“Con còn việc dở chiều nay chưa làm’’.
Vụt tới tấp,đòn đanh đòn thép.
Mắt ngơ nhìn chẳng nép vào nơi.
“Tại sao mày chẳng nghe lời
Chấp hành việc nước cả đời ấm no.”
Con xin lỗi con lo từng bước.
Việc công mà làm trước làm sau.
Con nên gương mẫu đi đầu.
Rồi mai sẽ có nhà lầu xe hơi ?
———————–
Thơ mượn ^)^
Cảm nghĩ của kẻ… tự kỉ
Cuối tuần, bà con hỉ
Chúc đi chơi mệt nghỉ
See Translation