Hà Nội chuẩn bị có nhóm dẫn dắt

Hà Nội chuẩn bị có nhóm dẫn dắt, học hỏi cơ bản đến chuyên sâu kinh doanh, bán hàng với các kiến thức vô cùng quan trọng:
Bắt đầu từ 45 kinh nghiệm chọn sản phẩm, chọn kênh bán, xây dựng kênh bán, mô hình kinh doanh, khởi nghiệp, giải pháp, chiến lược bán hàng, chăm sóc khách hàng, quảng cáo, tăng trưởng đột biến, thương hiệu bền vững, quản lý tài chính, quản trị nhân sự khéo léo.
Hiện đã có 7O% đăng ký và chuyển khoản, còn 3O%.
Mỗi nhóm chỉ nhận đúng 1O người không hơn.
Dẫn dắt từng bước với 5 buổi tập trung trang bị kiến thức nền tảng.
Sau đó hỗ trợ riêng từ 1 đến 3 tháng cho tới khi làm tốt, thành công mới thôi.
Mình nhận dẫn dắt chứ không làm đào tạo chuyên nghiệp nên không cần tuyển đông.
Đầy đủ, chi tiết:

🔰LẦN ĐẦU CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ.Và gia nhập nhóm bí mật 25O anh em nhiệt tình, hết mình là…

Người đăng: Phạm Hùng Thắng vào Thứ tư, 15 Tháng 3, 2017

*Sẽ được tham gia nhóm bí mật 2OO anh em kinh doanh có giải pháp hỗ trợ nhau kinh doanh tốt hơn cực chất.
Think Different.

Comments are closed.