Hôm nay ngày 19/6 (âl) là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Hôm nay ngày 19/6 (âl) là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo ,kính chúc quý vị một ngày an lạc ,và làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho tất cả chúng sanh sống an lạc trong ánh hào quan của chư Phật .
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT .
See Translation

Comments are closed.