Khi người dạy cẩu thả

Khi người dạy cẩu thả.
Theo báo Thanh Niên, đây là câu hỏi số 55 đề thi tham khảo môn địa lý:
“Dựa vào Atlat địa lý VN trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây có quy mô dân số trên 01 triệu người?
(A) TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng
(B) Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng
(C) Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội
(D) Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM”
Đề này sai. Tất cả các thành phố được nêu tên đều đã có dân số trên 01 triệu người.
Bản thân câu hỏi “Các đô thị nào sau đây có quy mô dân số trên 01 triệu người?” trong khi các đáp án (A), (B), (C), (D) đều liệt kê 03 thành phố thì câu hỏi cũng tối nghĩa.
Lời dẫn “Dựa vào Atlat địa lý VN trang 15” vô lý, vì khi thi, thí sinh có được mang Atlat (ý là Atlas) vào phòng thi đâu mà biết trang 15 vẽ gì, viết gì?
Chỉ qua một câu hỏi của đề thi, ta thấy người ra đề thi cẩu thả thế nào. Bộ GD-ĐT cũng cẩu thả khi đưa ra bộ đề thi tham khảo với nhiều sai sót như bài báo nêu.
Kỳ thi thật sắp đến rồi. Không biết năm nay có sự cố thi cử, tuyển sinh nào như các năm trước nữa không? Hy vọng là không.

Khi bản thân người dạy cẩu thả, làm sao tạo được cho người học những tố chất tốt, làm việc gì cũng cho có trách nhiệm?
Hay là cứ qua loa, đại khái thế?

Comments are closed.