Khi vấn đề pháp lý của xu hướng tính dục giao với bản dạng giới đây

Khi vấn đề pháp lý của xu hướng tính dục giao với bản dạng giới đây. Các LGBTI advocate lưu ý thông tin này.
Ở các nước Nam Á nói chung thừa nhận một khái niệm lâu đời về “third gender” dưới các tên gọi khác nhau (hijras ở Ấn Độ và Bangladesh, thirunangai ở Tamil Nadu, khwaja siras ở Pakistan….) Khó mà nói khái niệm này tương đương với “transgender” của phương Tây. Thế nên họ cho phép những người sinh ra là nam (sau này mở rộng cả nữ) có thể chọn giới tính “third gender”, “other/O” hay “X” trên giấy tờ. Khác với đa phần nước phương Tây chỉ chọn giữa nam hay nữ.
Cặp đôi ở Nepal này gồm một người nam và một người đang có giới tính “Other” kết hôn với nhau, lần đầu tiên tại Nepal. Theo mình thì gọi “same-sex marriage” không chính xác lắm, gọi “genderless marriage” phù hợp hơn, và từ đây tiến tới marriage equality khá gần, vì cuối cùng người ta sẽ nhận ra giới tính không còn quan trọng đối với hôn nhân nữa.
See Translation

11 Replies to “Khi vấn đề pháp lý của xu hướng tính dục giao với bản dạng giới đây”

  1. Đây chính là chị vợ trong bài báo luôn đấy là, là người đầu tiên được cấp passport giới tính
    O ở Nepal

  2. Những quốc gia “nhỏ bé” đôi khi lại có những tiến bộ đáng kể so với nhiều quá gia lớn và phát triển hơn.
    Tổng thống Timor Leste lên tiếng ủng hộ LGBTQ là một ví dụ 🙂

    1. Ừm, nhưng nhìn kỹ nữa thì cũng lại không hẳn tiến bộ. Ví dụ của mấy nước này là chỉ áp dụng với người sinh ra là nam, người sinh ra là nữ (như transmen) thì lại bỏ qua luôn. Nói chung khó mà lấy một thước đo chung cho tất cả. Nhưng thấy có progress thì cứ ủng hộ thôi.

  3. Các progress tuy là riêng lẻ và chưa thật sự hoàn thiện nhưng em nghĩ sẽ góp phần thúc đẩy progress cho bức tranh tổng thể của tiếng trình

Comments are closed.