Lại còn kiểu xoá cả tên để đăng nữa bó tay

Lại còn kiểu xoá cả tên để đăng nữa bó tay, các chị chịu khó vlu ~~ em sẽ làm 1 album cúng các Cô Hồn
Lam ngyeu tớ bảo ” Ở Việt Nam có cái ảnh cũng ăn cắp , hay thiệt ~~ ” =)) ngại wa”
Bạn nào còn thich copy ảnh hay j của tớ tớ cho lên đây 1 album hết để khách còn bít mà tránh các thánh Bán Hàng Úc có người nhà nhưng đi copy ảnh liên tục

Comments are closed.