LONG BIÊN

LONG BIÊN – cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối 2 bờ Hà Nội và nối liền 3 thế kỉ từ năm 1898 đến nay.
Cây cầu có tên khai sinh Doumer này từng là chứng nhân của bao sự kiện đã đi vào sử sách giờ chỉ còn là chứng tính óp ép nằm nép mình giữa những xô bồ hối hả của 1 thành phố ngày đêm đục đẽo đào đập…
Nếu không nhanh chóng có 1 giải pháp tổng thể để duy tu và gìn giữ, hẳn là không bao lâu nữa Long Biên sẽ chỉ còn là BÓNG HÌNH quá vãng phảng phất đâu đó trong tâm tưởng của những lớp người đã và sắp cũ…
HN, 27/06/2015
#phototalk #ngheanhkechuyen

Comments are closed.