Mang quần áo của con đi cất thì lại ra mở tủ lạnh

Mang quần áo của con đi cất thì lại ra mở tủ lạnh.
2vc đang nằm tự nhiên đứng lên đi ra chỗ tủ xog quay ra hỏi ck : Ơ e đi ra đây làm gì nhỉ.
Rang tôm định cho mì chính nữa là ngon thì lại tương ngay thìa bột canh nữa.

See Translation

Comments are closed.