Mây lại kéo xuống đặc quánh phía đó rồi

Mây lại kéo xuống đặc quánh phía đó rồi, nơi máy bay cất cánh… Từ trưa đến giờ chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào núi. Người ở đây bảo nếu nhìn thấy rõ núi thì có nghĩa là sẽ bay. Trên đường ra đây có tí khấp khởi vì trời hửng dần lên, bác taxi xác nhận: trời quang đoạn cuối đường băng này yên tâm là cất cánh được, phía xa kia có mây hay không cũng không quan trọng.
“Vận tốc rơi của mây là một centimet trên giây”, thế mà mới quang đấy sao đã kịp mù tịt cả rồi!
Lại vang lên tiếng “cáo lỗi cùng hành khách” lần thứ 2….
Chán chả còn gì để nói, Giời ạ!

Comments are closed.