MẸ ƠI CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM

MẸ ƠI CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM
Khi còn thơ con luôn hỏi Mẹ
Mum! Mẹ thương con có nhiều không
Nhưng mẹ không lên tiếng trả lời
Mà ôm con ấp trong trong lòng
Bình yên vòng tay yêu thương
Sau nhiều năm khi con lớn lên
Câu hỏi xưa không hỏi Mẹ nữa.
Con càng khôn lớn hơn
Mẹ già yếu hơn, và lo hơn
Có những lúc thấy con lầm lỗi
Bắt con ngồi nghe bao nhiêu câu mẹ khiển trách
Con giận không nói, chỉ quay bước đi dỗi hờn
Con biết lúc đó Mẹ buồn lắm buồn vì con
Con xin lỗi Mẹ, Mẹ hãy tin con.
Mẹ hãy yên giấc ngủ, sớm khuya đã mệt
Mẹ yêu ơi, hãy yên tâm cho con vì nay con đã lớn
Đã lâu lắm rồi, vẫn chưa nói được:
Mẹ yêu ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm
Xưa, mẹ nâng cho con bước đi
Nay, con đi chỉ có mình con
Con đã biết đúng sai
Mẹ ơi hãy tin đường con đi
Có những lúc thấy con lầm lỗi
Bắt con ngồi nghe bao nhiêu câu mẹ khiển trách.
Con giận không nói, quay bước đi dỗi hờn
Con biết lúc đó Mẹ buồn lắm, buồn vì con
Con xin lỗi Mẹ, Mẹ hãy tin con.
Hoh! Dù con có khôn lớn, thì Mẹ mãi là người Mẹ của con
Mẹ hãy yên giấc ngủ, sớm khuya đã mệt
Mẹ yêu ơi, hãy yên tâm cho con vì nay con đã lớn
Đã lâu lắm rồi, vẫn chưa nói được
Mẹ yêu ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm.