MỆT QUÁ

MỆT QUÁ ! HỎI QUÀI !
Ngẫm nghĩ mà thấy lạ quá hỉ !? Sư vẫn còn nhớ rõ ngày nào ca sĩ này lên sân khấu hay lên vô tuyến… sư nghe thấy cô ca sĩ này không có hát, mà chỉ GÀO… THÉT, RỐNG… là chủ yếu ! Còn ăn mặc thì rất sexy …
Nhớ năm đó đại hội toàn quốc về Ni, ban tổ chức bắt tất cả mọi Ni cô phải hướng về sân khấu để Nghe, Xem ca sĩ Phương Thanh hát, múa hở hang….thế là PThanh gào thét và múa…Ở dưới sân khấu, trời đất quỷ thần ơi ! Đông ơi là ĐÔNG ( đại hội toàn quốc mà ! ? ) số ni cô cũng chóc mặt lên sân khấu xem, rồi cũng hào hứng múa hát theo… ( Vì lâu lâu mới Có được MỘT BỮA mà !? ) Ôi trông sao mà nó HỊ HỢM và QUÁI ĐẢN làm sao ấy !!!???
Đây ! PT đi qua bên ẤN ĐỘ ở một vài tháng hay một vài năm… khi về VN, chắc sẽ được nhà nước cấp bằng tiến Sĩ, Thạc sĩ về Phật học, rồi bổ nhiệm làm TRỤ TRÌ một ngôi chùa nào đó, chớ chẳng chơi !? Nếu có NĂNG KHIẾU, rồi cũng BÀY ĐẶT đi THUYẾT PHÁP nữa ! rồi Bắt mọi người QUỲ LẠY, xưng làm SƯ ( cô ) nữa chứ !? MẠT PHÁP ! đúng là thời MẠT PHÁP rồi, hỡi ơi !!!!!
Nè ! Các vị có BIẾT tại sao thời đó, Đức Phật Tổ Như Lai NHẤT QUYẾT không cho Phụ Nữ đi tu không ??? Mà sau này cũng vì bà DÌ MẪU của Phật Năn Nỉ quá ! Nên Ngài ẬM Ừ cho xong chuyện.
Hãy nhìn vào đây ! Đã có một sự sắp NGẪU NHIÊN là tất cả những vị giáo chủ của các đạo giáo như đạo Phật, đạo Lão Trang, đạo Khổng Tử, đạo Hồi, đạo Thiên chúa …đều là NAM NHÂN cả, không có một ai là NỮ NHÂN ! ( Kể cả Phật (BÀ) QUAN ÂM, một nhân vật đã được HƯ CẤU trong Truyền Thuyết ! Nếu có ! Thì cũng là NAM NHÂN chứ không phải NỮ NHÂN ) ? Nhìn qua ! các vĩ nhân nổi tiếng hay các nhà khoa học nổi danh….đa số 99% cũng đều là NAM NHÂN cả !
Và từ thời Phật Tổ cho đến vị tổ đời thứ 28 bên Ấn Độ, cho tới ngài Lục tổ HUỆ NĂNG ( vị tổ cuối cùng ) bên Trung Hoa, tất cả ai ai cũng đều là NAM NHÂN hết thảy ! Nhưng vì sao ai ai cũng có Phật tánh cả, thế mà Phật tổ không cho Nữ giới XUẤT GIA đi tu ?
Tại sao vậy ??? Chỉ có những ai tu THÀNH Phật mới đủ KHẢ NĂNG giải thích sự việc này !? Kể cả các vị thánh nhân ĐÃ đắc tứ quả giải thoát rồi, nhưng cũng chưa thể nào TRẢ LỜI được một cách XÁC ĐÁNG !
Chỉ có những ai Tu THÀNH PHẬT, thì mới hiểu tại sao Phật Tổ không cho Nữ Nhân xuất gia đi tu ! Phật hay Như Lai trước khi nhập diệt có nói một câu ; ” Như Lai chỉ là một vị THẦY ( đã chứng TAM MINH ) chỉ đường, dẫn đường mà thôi ! Chứ Như Lai không thể ĐỘ hay không thể Phù Phép làm cho ai thành Thánh, thành Phật được ! Nếu kẻ nào đó BIẾT nghe lời Như Lai ! BIẾT tự tu, Tự Độ lấy chính mình ! Bằng cách là phải Tự BỎ hết THAM, hết SÂN, hết SI ….thì đến khi thành Phật, sẽ tức khắc tự HIỂU ( NGỘ ) câu hỏi trên ! Và còn chính ngay ở Phật, mà Phật cũng không thể nào cấp Bằng cấp Bộng gì cho ai được ! Thế mà bên VN, bọn vô thần, không theo đạo nào ( vô đạo), lại CẤP được ! Ậy mới Hay, mới Lạ chứ !?
Phật tổ Như Lai còn nói trong kinh Tiểu Thừa ; ” Chỉ có những ai tu thành ALAHAN (giải thoát ) và chỉ có Phật mới Xứng Đáng là những BẬC ỨNG CÚNG ! Mới xứng đáng cho người thế gian Cung Thỉnh và CÚNG DƯỜNG ! Những Thầy Tăng, tu hành chưa Chứng, chưa Thành mà ( lừa bịp ) bắt mọi người phải Quỳ Lạy hay cúng dường… ! Thầy tăng Tội rất Nặng ! Nặng lắm ! Thuyết Pháp lừa gạt lừa phỉnh người đời để họ cúng dường nhiều chừng nào ( người đời thì có Phước báo ! Nhưng còn ) thầy tăng thì TỘI càng nặng chừng nấy ! Vì sao ??? Vì CHÙA TO, TƯỢNG LỚN…. để ai hưởng đây !? Phật có HƯỞNG được không ?
Ma quỷ yêu tinh…chúng nó HƯỞNG ! Vì chúng còn LÒNG THAM, nên chúng HƯỞNG, phải không !?
….****…..****…..****….****….
Không ! Không phải ! Ma quỷ vô hình thì làm sao mà hưởng được vật chất hữu hình ?
Mệt quá ! Hỏi quài !? Ma quỷ chúng không hưởng, thì mấy ( thằng) thầy tăng, nó HƯỞNG ! Chứ ai Hưởng !!!???
Xin thưa hỏi tiếp ! Như vậy thầy tăng cũng Tham như Quỷ sao ?
Mệt quá ! Hỏi quài ! Bộ không nghe Phật nói trong Kinh TIỂU THỪA sao ? Thưa sư tế điên, Phật tổ nói gì ? Nói thời MẠT PHÁP ! Cứ 10 thầy tăng tu hành ! Khi chết đã có gần 9 thầy tăng đi vào ĐỊA NGỤC !
Sư tế điên ơi ! Chúng tôi không TIN !?
Mệt quá ! Hỏi quài ! Nếu không tin, thì các ngươi hãy GIẢ DẠNG làm thầy tăng đi ! Rồi xin vào chùa mà Sống ! Thì các ngươi Nổ con mắt ra, sẽ mà Thấy, mà Biết ! Ok !?