Mình có việc nhờ các bạn FB xem ai giúp được giúp mình với

Mình có việc nhờ các bạn FB xem ai giúp được giúp mình với. Có một người em trong gia đình đang nghiên cứu và viết luận văn về mô hình giáo dục mầm non quốc tế tại Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là ưu việt của mô hình giáo dục Nhật Bản, mình có biết nên có hỗ trợ bạn ấy. Bây giờ Nhà trường yêu cầu để hoàn tất bài luận phải có phỏng vấn 1-2 người làm việc trong trường hợp tác Việt – Nhật (ưu tiên mầm non, mẫu giáo) để có vài câu phỏng vấn cụ thể.
Mình liên hệ vài trường, nhưng vì không quen biết nên họ có ý từ chối (họ nói thông cảm vì sợ báo chí rất phiền phức).
Vì chỉ là luận văn nên mình nhờ ai có người quen giúp được thì giới thiệu giúp mình, xin hậu tạ và đảm bảo thông tin.
Cảm ơn cả nhà và mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn!

Comments are closed.