#Một

#Một_mảnh_tình_riêng_ta_với_ta
Trên thế gian này, chỉ có Mẹ là thương em nhất . Mẹ luôn nuông chiều những ý muốn của em , nhưng ko lúc nào bao dung với những sai quấy mà em thu về .
Còn anh thì khác, a vừa nuông chiều em , lại vừa bao dung em , hả a ??!!
Anh là ai giữa thế gian bao la này chứ ???!!
#AI ????

Comments are closed.