Muốn tìm quên bất cứ điều gì

Muốn tìm quên bất cứ điều gì, trốn tránh bất cứ điều gì hay mất phương hướng về bất cứ điều gì thì cách tốt nhất là hãy tìm một lời khuyên rồi lao đầu vào công việc.
Càng làm việc càng có tiền, càng có thêm kinh nghiệm, thêm nhiều kiến thức, thêm những cống hiến, bổ sung thêm vào bộ sưu tập thành tựu của bản thân.
Đã từng có người họ nghèo mãi, làm mãi vẫn thất bại, thế rồi tới khi thật sự chán nản họ lao đầu vào một việc đúng hướng nào đó và giàu lên từ đấy.
Thế nên đừng có dại mà lao vào bất cứ chỗ nào khác ngoài công việc cả.
Nghe hôn?
Think Different.