Ngày xưa nếu anh Đờ Cát có cái lồng bàn che nắng thế này

Ngày xưa nếu anh Đờ Cát có cái lồng bàn che nắng thế này, chắc anh sẽ đớ chậm thêm vài ngày. Dù gì cũng nắng tháng 5, ngay sát cánh đồng Mường Thanh phẳng lỳ không tí bóng mát, anh có vác nguyên cả cái bồn tắm từ mẫu quốc sang thì cũng không thể lại được cái nóng của chảo rang Điện Biên ngày ấy. Các hậu duệ của anh hôm nay cũng chỉ trụ được vài giây, đủ để giơ tay chụp ảnh cái tạch, rồi tặc cái lưỡi cảm thông cho sự thất bại thảm hại của anh mà thôi… -))))

Comments are closed.