Người từng qua đau khổ

Người từng qua đau khổ
Người kinh qua đắng cay
Đều bình tâm trước gió
Tâm lặng xanh hơn cây
Ôm trăm ngàn hoài bão
Đào núi rồi lấp sông
Ngày về gối lên cỏ
Dằn mênh mông trong lòng

Người từng quen cô đơn
Người từng bị bỏ lại
Đều đinh ninh đời này
Ai cũng gặp ngang trái

Giỏi giấu che bất hạnh
Mà nào phải thế đâu
Chỉ không còn đủ sức
Ngây thơ như thuở đầu…
– Nồng nàn Phố –
Photo: KD Tran
Makeup: Hồ Thiên Tuấn
Stylist: Nguyễn Chí Cường

Comments are closed.