Nhà em không có gì ngoài TIỀN mà ngoài TIỀN ra là không có gì

Nhà em không có gì ngoài TIỀN mà ngoài TIỀN ra là không có gì !!!!
Mà tiền kiếm từ rửa cốc mà ra nên đừng lôi cái gọi tiếng anh ” Thanks Note ” vài đồng vội làm gì .
Tập trung vào giữ hình ảnh và tư cách bản thân đi , quan tâm em làm gì !!!!!!!

Comments are closed.