Nhìn con số thống kê dưới đây chỉ thể hiện được một phần nhỏ của Quy Mô Vũ Khí trong cuộc chiến Việt Nam 42 năm trước

Nhìn con số thống kê dưới đây chỉ thể hiện được một phần nhỏ của Quy Mô Vũ Khí trong cuộc chiến Việt Nam 42 năm trước, mới nhiêu đó mà đã thấy kinh khủng rồi!
Cuộc chiến với lượng vũ khí khổng lồ do Ngoại Bang hai phe, lớn nhất là Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc đã đổ vào, gây ra cái chết cho hơn 5 triệu người Việt Nam, bao gồm binh lính và dân thường các phe!
Nếu không có lượng Vũ Khí được các Ngoại Bang Viện Trợ cho chúng ta đó thì ước tính số thương vong không qua 1 triệu người mà thôi!
Tại sao cũng máu đỏ da vàng, tại sao cũng Con Rồng Cháu Tiên, tại sao cùng một bọc sanh ra mà chúng ta nỡ dùng những vũ khí giết người của Ngoại Bang trao cho để bắn giết lẫn nhau? Tại sao vậy?
Tại sao bọn Ngoại Bang muốn đánh nhau giết nhau thì bọn bây cứ việc, cớ sao mượn tay Người Việt Chúng Tao giết nhau giúp bọn mày? Nhưng Tại Sao người Việt chúng ta lại Ngu đến nổi làm điều đó cho bọn chúng!
Không những hơn 5 triệu mạng chết, mà hơn 40 năm sau gần 100 triệu mạng vẫn chửi bới cắn xé thù hằn nhau, vết sẹo quá lớn và quá sâu trên một mảnh đất Tật Nguyền!
Hôm nay, nhân ngày 30/4, tôi là một Người Việt Nam , tôi muốn Lên Án tất cả bọn Ngoại Bang, to đầu nhất là Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc, đã đưa Việt Nam chúng tôi vào chiến tranh, và đã gián tiếp hay trực tiếp giết chết 5 triệu Đồng Bào tôi, và đã gây sự thù hằn hiềm khích trong lòng dân tộc tôi cho mãi đến hôm nay! Tôi Lên Án !
Còn các bạn Việt Nam thì tôi xin chửi các bạn bớt Ngu lại, đến hôm nay vẫn còn chửi nhau à? Hãy nhìn bọn Ngoại Bang Úc Mỹ Hàn Nga Trung… sau chiến tranh Việt Nam có bị gì không? Hay giàu có hùng mạnh lên, sung sướng, ăn trên ngồi trước! Còn Việt Nam ta đau đớn, nghèo hèn, què quặt, giờ xin qua nước họ làm cu ly nó còn khinh không cho! Vậy mà còn chưa sáng mắt ra, còn gây gổ chửi bới nhau à! Ngu gì ngu quá thế! Đến giờ vẫn chưa sáng mắt ra!
Đã không muốn nghĩ đến, mà các bạn cứ nhoi nhoi lên chửi nhau làm tôi buồn và nhục quá!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Comments are closed.