Nhìn poster lập tức biết phim hay đến đâu

Nhìn poster lập tức biết phim hay đến đâu, là kinh nghiệm chưa hề sai lần nào của mình. Không có poster thì hỏi tên diễn viên, thấy một dàn 2, cố thêm đến 3 cái tên vang lên nghe chừng lủng củng thì hỏi đến tên đạo diễn. Đôi khi qui trình sẽ ngược, ngửi mùi tên phim thì xem đạo diễn ngay. Quyết định mua vé chỉ có thế, không đọc tóm tắt nội dung, trình bày kiểu ra phường nhất là phim Việt Nam. Thế nên 99,99% phim truyện xem không phải là phim made in VN. Quá đáng quá!
Poster dưới lấy cảm xúc của mình trong chớp mắt. Phim tài liệu. Đọc câu cuối của Lê Nguyễn Hương Trà, thì đứt đuôi con nòng nọc hẳn. Vì không phải kiểu ở phường. Hic. Chờ xem phim thôi.

Comments are closed.