Office today

Office today. ^.^
Giường êm, view đẹp, cơm nước phục vụ tận nơi. Thôi ở khách sạn cho khoẻ. Í quên, ở đây lâu quá thôi gọi là nhà luôn đi. :>
Book phòng cạnh Ku liên hệ c Ngọc Nhiên và c Thi Thuy Ha Nguyen nhé! =))))))
#liefhotel

Comments are closed.