PHẲNG HÓA TỔ CHỨC

PHẲNG HÓA TỔ CHỨC
Với sự tăng trưởng về quy mô, các tổ chức thường có xu hướng cồng kềnh hóa, đẻ ra nhiều tầng lớp trung gian. Đặc biệt với những tổ chức được thiết kế theo dạng chức năng hóa. Một cơ cấu tổ chức cồng kềnh cũng giống như một cơ thể béo. Phản ứng chậm chạp, kém linh hoạt, ngại thay đổi, nhiều bệnh tật. Trong cơ cấu đó, với nhiều tầng nấc trung gian sinh ra nhiều cấp quản lý. Nhiều cấp quản lý thì thời gian hội họp càng nhiều. Một ý tưởng từ bộ phận gần với khách hàng để đến được cấp ra quyết định phải qua nhiều khâu. Một ý tưởng sáng tạo về sản phẩm, dịch vụ nhiều khi dừng giữa chừng do không hợp ý của quản lý cấp trung.
Với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, sự phát triển hàng giờ của công nghệ các tổ chức đứng trước bài toán phải “phẳng hóa”, “gầy hóa” cơ cấu của mình. Cũng giống như một cơ thể, phải trở lại cân nặng đúng chuẩn và các chỉ số sức khỏe đạt yếu cầu. Một cơ thể gọn nhẹ sẽ phản ứng nhanh, linh hoạt trong môi trường sống. Một cơ cấu tổ chức dạng “phẳng” sẽ nhanh chóng ra quyết định, nhanh chóng phản ứng trước thị trường, đối thủ, công nghệ. Cơ cấu tổ chức phẳng cũng là môi trường cho sáng tạo, ý tưởng và sự hứng khởi. Bài toán “phẳng hóa tổ chức” được đặt ra. Mấu chốt phải thiết kế được một cơ cấu mà ở đó :
– Rất ít tầng nấc trung gian. Các thông tin nhanh chóng đến với người ra quyết định
– Trao quyền mạnh mẽ. Mỗi một vị trí có không gian đủ cho việc ra quyết định
– Vị trí quản lý tồn tại với ý nghĩa là người cố vấn, hỗ trợ ra quyết định, chứ không phải “điểm nhận báo cáo”
– Không gian mở cho việc tham gia các Projects, Nhân viên tự đề xuất, tự tham gia vào các dự án mới

Comments are closed.