Sáng đọc được bài này thấy nhẹ nhõm trong lòng

Sáng đọc được bài này thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Chẳng hiểu sao minh luôn tin Trời
già không ác, lấy cái này sẽ trả lại điều khác, chỉ là mình có đủ tĩnh để tự hiểu ra rồi đón nhận nó hay không thôi.
Bài báo này nói nhiều đến cô giáo, nhưng chắc bạn ấy cũng phải có cha mẹ rất tuyệt vời. Những dòng chữ đầu tiên, những từ đầu tiên cất tiếng nói, sao thiếu cha mẹ được.
Trời không lấy hết của ai điều gì, ky nhất cũng sẽ chừa cho chút nghị lực 🙂
Bạn ấy chắc đã hiểu ý cụ.