SEA GAMES VÀ NGÂN SÁCH QUỐC GIA

SEA GAMES VÀ NGÂN SÁCH QUỐC GIA
Các đội tuyển thể thao quốc gia muốn đi thi ở đâu cũng được, thi bao nhiêu cũng được, miễn tự bỏ tiền ra mà đi thay vì dùng ngân sách quốc gia.
Hiện kinh phí tham dự SEA Games (cũng như kinh phí hoạt động thường xuyên) của các đội tuyển đến từ nguồn Tổng cục Thể dục – Thể thao, các Sở VH-TT-DL và các liên đoàn thể thao. Các liên đoàn thể thao nước ta hiện nay đang ăn vào ngân sách, một phần lấy từ tài trợ của doanh nghiệp, tuỳ từng bộ môn.
Câu hỏi đặt ra là tại sao một nước nợ công đầm đìa như Việt Nam, trẻ con còn vác bụng đói đu dây qua sông đi học, lại phải dốc túi cho các đội tuyển này đi thi và bao cấp cho các liên đoàn thể thao năm này qua năm khác?
Ngân sách quốc gia, nếu được dùng cho thể thao, thì nên dùng để khuyến khích thể thao quần chúng để nâng cao sức khoẻ toàn dân, thay vì bao cấp cho các liên đoàn, các đội tuyển.
Kinh nghiệm của các nước là thể thao sống nhờ quảng cáo, bản quyền truyền hình, và tài trợ của khu vực tư. Họ vận hành như các doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp. Kiếm được thì sống mà không được thì chết. Thể thao quần chúng của nhiều nước nằm ở các trường học và các trường cũng phải tự lo kinh phí.
Các liên đoàn thể thao về bản chất cũng chỉ là các tổ chức quần chúng, phục vụ cho lợi ích của các vận động viên và những ai ham thích môn thể thao đó. Việc chi ngân sách có thể được cân nhắc, nhưng chỉ có thể ở mức độ rất hạn chế, và trong điều kiện nợ nần hiện nay thì thật khó tìm được lý do để tiếp tục bao cấp hay rót tiền vào đây.

Comments are closed.