SUY TƯ

SUY TƯ
Có một vị Tiên xuống trần muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Vị Tiên hỏi kẻ ăn xin:
– Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?
Kẻ ăn xin đáp:
– Vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!
Vị Tiên hỏi:
– Tại sao lại muốn mua điện thoại?
– Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin.
Vị Tiên rất thất vọng, lại hỏi:
– Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?
Kẻ ăn xin nói:
– Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được.
Vị Tiên cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói:
– Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?
Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng:
– Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này.
Vị Tiên lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu:
– Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa.
Vị Tiên nghe xong rồi lẳng lặng bỏ đi.
Bạn mến, trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách suy tư đúng đắn.
Hãy SUY TƯ cẩn thận vì :
– TƯ TƯỞNG sẽ biến thành LỜI NÓI,
– LỜI NÓI sẽ biến thành HÀNH ĐỘNG,
– HÀNH ĐỘNG sẽ trở thành THÓI QUEN,
– THÓI QUEN sẽ hình thành NHÂN CÁCH,
– NHÂN CÁCH sẽ hình thành SỐ MỆNH,
Và “SỐ MỆNH CỦA BẠN SẼ LÀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN”.
• Thật Vậy:
“Cách suy tư của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi cách suy tư “.

Comments are closed.