Tháng 9

Tháng 9-10 này, tuyển người đi Annapurna & Upper Mustang và Ladakh.
Năm nay sẽ không đi nhiều nhưng có hai chuyến tính là cần phải đi đến những vùng đất mới ở Himalaya: Trekking Annapurna, Upper Mustang và Trở lại Ladakh. Trước mắt là Tây Tạng đầu tháng 4 này và một vài ngày ở Nội Mông.
Chuyến Annapurna & Upper Mustang và Ladakh có thể tiếp nối nhau giống như hành trình Bắc Ấn và Kailash năm ngoái với tổng thời gian chừng 45 ngày.
Tuyển bạn đồng hành có thể đi trọn vẹn các chặng hoặc từng chặng.
Dự kiến: Annapurna & Upper Mustang từ 18-20 ngày vào đầu đến cuối tháng 9-2017.
Ladakh dự kiến vào đầu tháng 10, chuyến đi sẽ kết hợp với việc mang xe Royal Enfield Himalayan về VN.
Chuyến này tuyển anh em có kinh nghiệm chạy motor và máu me chạy trên cung đường cao nhất thế giới.
Phương tiện là xe Royal Enfield Himalayan 500cc.
Máu từ năm ngoái rồi năm nay phải thực hiện.

Comments are closed.