THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG

THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG.
Thầy trò lên đỉnh ba vì
Bái sư Huyền Nữ trị vì cửu thiên
Chụp được ảnh như thần tiên
Vì thấy quá đẹp nên liền đăng ngay.
Ảnh 1: Trời nắng mây trong xanh nhìn thấy ánh trăng đẹp nên ngẫu hứng chụp.
Ảnh 2: Từng đoàn mây như thiên tướng thiên binh hiện lên, và những điểm sáng như bóng đèn điện trên những lá cây.
Ảnh 3: Hai cây bên trái mọc thẳng, cây thứ 3 bên phải gốc ở trên trời ngọn xuống đất.
Ảnh 4: Giống như các vị thiên tướng thiên binh đã hoá thân vào cây tầng tầng lớp lớp, và cây phát,sáng như những vì sao giữa ban ngày.
Ảnh 5, ảnh 6: Thầy trò lễ ở Quán Thánh, và ở đỉnh núi Ba Vì nơi thờ Mẫu Cửu Trùng Thiên.
Thanh hoa trường lạc giới
Đông cực diệu nghiêm cung
Thất bảo nguyệt trung lâm
Tinh mộc thiên binh ngự
Vạn chân xoay quanh trung
Diệp mộc phát ánh quang
Ngọc thanh linh bảo tôn
Ưng hoá huyền nguyên thủ
Phúc hoạ thuỳ từ bi
Thế giới vô biên môn
Vũ trụ chiếu càn khôn
Cho thần hồn khai ngộ.
Hà nội 20-5-2017
Lương Ngọc Huỳnh