THƠ TẶNG BÁC “CỤC TO” CHƯƠNG

THƠ TẶNG BÁC “CỤC TO” CHƯƠNG
Cục phân anh về đây
Ngồi những mấy trăm ngày
Ruồi đâu mà ngáp mãi
Nên giở bài … quay tay
Phán cho bài hát hay
Chê rằng bài hát dở
Cấp phép cho nhạc đỏ
Cấm nhạc vàng nhạc tây
Có những bài hát cũ
Chứa đựng bao hồn xưa
Anh đè ra nằm ngửa
Hỏi rằng: cấp phép chưa?
Có nhiều bài từ lâu
Bao thế hệ thuộc lầu
Anh bảo rằng: Không được
Cấp phép thiếu một câu!
Đến cả Tiến quân ca
Có lúc anh chưa đẻ
Giờ anh cũng đè ra
Rồi phán cùn lý lẽ
Sao anh không đi cấm
Nhạc lẩm cẩm dở hơi
Nghe chỉ mà để ngắm
Mấy nàng mặc đồ bơi?
Hay là anh đang muốn
Thế hiện mình rất oai
Nghiến răng và xuống tấn
To nhất đời, củ khoai?
(St)
Bác Chương này hoá ra rất nhiều thành tích trong việc tự mình kéo tai mình lên, tự phong tặng cho mình một đống danh hiệu. Nam tước Munchausen made in VN chính hiệu là đây chứ đâu Quang Le.
(Dưng mờ sợ tài soi của Duong Tu quớ. Cô hứa sẽ hết sức tránh xa ống kính của iem).