Tô Thanh Tùng

Tô Thanh Tùng, người nhạc sĩ tài hoa đã không còn sáng tác ra những bài hát mới nữa. Nhưng những tác phẩm của ông mãi mãi sẽ sống mãi với thời gian. Tưởng nhớ nhạc sĩ Tô Thanh Tùng: Về Miền Tây – Đình Văn ft Mai Yến Chi…
See Translation