TÔI KỲ THỊ SỰ SO SÁNH

TÔI KỲ THỊ SỰ SO SÁNH…
• Tôi kỳ thị vì tôi từng nghe những lời nói không hay về mình sau những lần làm việc, đại khái là thiếu KINH NGHIỆM,ai trẻ mà trải nghiệm dồi dào ?. Có thể phê bình chưa tốt, hay đại loại là cần cố gắng vào những lần sau, thậm chí chỉ ra khuyết điểm. Sẽ vui và phục khi nghe như vậy, nhưng làm ơn đừng mang tôi đi so sánh với bất cứ ai, nhất là người hơn TUỔI NGHỀ lẫn TUỔI ĐỜI, nghe NỰC CƯỜI lắm.
• Hãy công tâm về số tuổi. Đặc biệt, là hãy so, khi ngươi đó bằng tuổi tôi bây giờ và có được như tôi ở thời điểm hiện tại hay không. Hoặc là đợi tôi đến số tuổi của người mà bạn đang so đo đó xem tôi có MỜ NHẠT như họ không ?.
• Không TỰ HÀO gì về mình nhưng ít ra hãy CÔNG BẰNG.Tôi chẳng có gì ngoài nhiệt huyết 100% và năng lượng 200%, còn kết quả TỐT XẤU, không quan trọng vì ít ra mọi thứ để góp phần tạo nên KẾT QUẢ tôi đã cho đi gần hết, và dĩ nhiên tôi tin các cộng sự còn lại đều có MẮT, còn nếu cố tình đi lệch theo 1 hướng thì tôi chịu, nhưng chịu ở đây là chịu nhìn với 1 cặp mắt KHI DỄ đấy.
• Trở lại với PBB và DTQ, nếu cho DTQ trở lại bằng với số tuổi của PBB bây giờ tôi nghĩ sẽ khác, đặc biệt là khi PBB ở tuổi U60 như DTQ mà báo đã đề cập thì mọi thứ chẳng thua cũng chẳng kém đâu, thậm chí hơn.
• Hashtag: #HÃYCÔNGTÂM !

Comments are closed.