Tôi thấy dân tộc Việt Nam không hiền và cũng chẳng lành như bao người đã nói đã viết trên sách báo này nọ

Tôi thấy dân tộc Việt Nam không hiền và cũng chẳng lành như bao người đã nói đã viết trên sách báo này nọ. Không tin hoặc muốn thử cứ vào cuộc một lần sẽ rõ…
Rất nhiều lý do chả ra làm sao mà cũng trở thành một trận thư hùng đấu đá húc nhau. Chỉ một Shipper giao hàng hơi trễ cũng bị một lũ xúm vào nện cho một trận. Thằng Tây kia đi xe hai bánh lỡ quẹt vào xe bốn bánh thì bị mấy thằng to con trên xe bốn bánh xúm vào nện cho một trận…
Với thói quen hung hăng kiểu trâu điên như vậy tôi đặt lại vấn đề về vấn nạn tự tử trong đồn công an đang là đề tài nóng bỏng trong thời gian qua! Chả biết các bạn sẽ nghĩ sao nhưng tôi thấy tâm lý mà đã bất ổn thì việc xảy ra tai nạn là không tránh khỏi.
See Translation