“TS Nguyễn Mạnh Hùng: Sai lầm đầu tiên của người kém là kiếm tiền bằng sức lao động thay vì nghĩ cách đầu tư để tiền đẻ ra tiền”

“TS Nguyễn Mạnh Hùng: Sai lầm đầu tiên của người kém là kiếm tiền bằng sức lao động thay vì nghĩ cách đầu tư để tiền đẻ ra tiền”
Đó là TS Nguyễn Mạnh Hùng nói, hoặc là nhà báo diễn đạt ý của TS như thế, còn tôi, một người còn cách rất xa mức độ thành đạt của TS trong cuộc sống, xin được bổ sung “Sai lầm thứ hai của người không giỏi đó là chưa kiếm được tiền bằng sức lao động đã học đòi đầu tư nửa mùa” và “Sai lầm thứ ba là chơi trò may rủi nhưng thủ dâm tư tưởng rằng mình đang đầu tư”
Chốt lại: theo tôi, nên dùng sức lao động, vai u thịt bắp, trâu bò kiếm tiền, cho nhiều tiền đã rồi tính tiếp 🙂
See Translation

Comments are closed.