VPBank và Google

VPBank và Google, Viettel, Zalo có gì chung?
Chưa bao giờ banking và social network tiến đến gần nhau tới vậy. Bank đang cố gắng bám theo khách hàng của mình mọi nơi mọi lúc như mạng, còn các nhà mạng đang cố triển khai giao dịch tài chính như bank. VPBank hướng đến omni channel (kiểu như ngân hàng xuất hiện trên mọi nẻo đường khách đi, mọi màn hình khách xem) trong khi Google đã có GooglePay, Zalo mới xin đc giấy phép ZaloPay và BankPlus của Viettel đã có hàng triệu khách.
Vậy chúng tôi nên là đối tác hay đối thủ. Câu trả lời đã hé lộ trong hội thảo marcom đầu tiên do VPBank khởi xướng và cùng Google, Zalo, Viettel, Boomerang nói toẹt các sự thật và đưa ra các giải pháp để chung sống và cùng thịnh vượng.
VPBank Marcom Nite 1.0 với chủ đề 2020 Now đã kết thúc vào lúc 0h với độ nóng xuyên màn đêm và hứa hẹn phiên bản 2.0 còn nóng kinh khủng hơn nữa.

What do VPBank and Google, Viettel, Zalo have in common?
In fact not a few, because nowadays banks try to follow customer everywhere like social networks do, and the networks attemp to provide financial sevice like banks do. VPBank is struggling for omni channels that its customers can do banking wherever they are and on whatever screen they look at; meanwhile Google has GooglePay, Zalo just acquired ZaloPay lisence and Viettel has got millions of users using its BankPlus.
Are we partners or rivals? The answer has been revealed in the 1st marcom workshop VPBank innitiated and co-held with Google, Zalo, Viettel, Boomerang in which we were talking straight forwards aming at the mutual existence and prosperity.
Marcom Nite 1.0 namely ‘2020 Now’ finished at 0am so hotly that we are thinking of Marcom Nite 2.0 right now.

Comments are closed.