Vừa đi đường

Vừa đi đường, vừa kể chuyện.
Vài lần, khi chúng tôi đến làm việc và nói chuyện, tặng sách cho các trường, dường như đó là phong tục rồi nên nhiều trường thường hỏi tiền nong thế nào rồi cũng chuẩn bị phong bì như tiếp các đoàn khác. Ban đầu mấy bạn đi cùng đều từ chối không nhận, nhưng rồi tôi thấy thế không tốt, không phải là cách tốt nhất nên tôi bảo cứ nhận nhé, cứ bảo họ là tôi muốn nhận hết tất cả các phong bì của trường rồi đổi ra thành sách tặng lại cho trường. Trường bây giờ cũng không nghèo nữa đâu, tiền không cho mình thì rồi cũng tiêu, cho mình đổi ra được chục cuốn sách còn hơn cho các vụ nhậu.
Vài nơi khác, khi chúng tôi đặt vấn đề thì Ban giám hiệu cũng ngần ngừ, họ không biết mục đích của chúng tôi là gì, tại sao lại đến nói chuyện, tặng sách cho học sinh, đi từ xa vất vả thế, có ý gì không, có đa cấp không, có phản động không, có giấy giới thiệu không, định âm mưu gì hay thu lợi ích gì vì thấy có vẻ không bình thường. Giải thích cũng khó tin, đành kệ thôi, ok thì đến, no ok thì thôi..
Lại một vài nơi khác nghi ngờ, họ vẫn nói là tốt, hay nhưng sau đó họ nói rằng có cho sách các em ý cũng không đọc đâu, sách chúng tôi để đầy ở thư viện mà có đứa nào lên đọc đâu, các anh cho sách thế này thì tốt quá nhưng có lẽ chẳng có mấy tác dụng. Hay cho tiền, cho học bổng tốt hơn không? Về nhiều nơi, nhiều nông thôn đã khá lên nhiều, tiền 500-1 triệu đâu có lớn với họ, họ k quá đói nghèo để phải có cái ăn, cái mặc, đưa cho họ rồi họ mua gid, tiêu gì.. khi xung quanh k thấy gì nhiều.
Những người dửng dưng, thờ ơ với nx chuyện này lại phần nhiều là cán bộ, còn doanh nhân và giáo viên thì khoing hoặc ít dửng dưng hơn, họ nhìn thấy trong đó có thể vài điều tốt, vài thứ khác hơn những gì họ từng đóng góp tiền bạc cho trường, nên cũng muốn thử nghiệm..
Cứ đi đã, cứ đi rồi tất sẽ đến nơi..

Comments are closed.