Vừa xem The Voice vừa ngồi tìm xem có bạn nào lạ lạ trên FB mình để huỷ kb vì đã đầy 5000 rồi mà có mấy bạn mới mới hay hay add

Vừa xem The Voice vừa ngồi tìm xem có bạn nào lạ lạ trên FB mình để huỷ kb vì đã đầy 5000 rồi mà có mấy bạn mới mới hay hay add, thế mà tìm mỏi mắt không thấy ai lạ, toàn người quen, toàn người tương tác suốt ngày, hic. Giờ tui phải làm sao?

Comments are closed.